Strony internetowe

    System reklamy Test

Kategorie

admin

Zdrowe niemowlę

Zdrowe niemowlę jest żywe, ma energiczne ruchy, wesoły wyraz oczu, jest pogodne, sypia dobrze, skóra jest dobrze ukrwiona, różowa, tak samo jak i błony śluzowe, tkanki są jędrne, podściółka tłuszczowa do- Ryc ,6 Prawidtowe) skośne ulożenie

Drze wykształcona. ^ ^ niemowlęcia. Uciśnięcie palcem piersi. Niemowlę żywione piersią umożliwia dziecku swobodne oddychania zwykle charakterystyczne nie Przez nosek, stolce w liczbie kilku dziennie:

Czytaj dalej

Podawanie jarzyn

Faktem często niepokojącym matki w pierwszym czasie podawania jarzyn jest to, że „dziecko moje nie trawi marchwi, gdyż ukazuje się ona w stolcach w takim stanie, w jakim ją dziecko zjadło“. Zdarza się to rzeczywiście dość często, nie może być jed-nak w żadnym razie powodem zaniechania podawania marchwi, do czego matki zwykle wtedy dążą. W stolcu ukazuje się nie strawiona, drobna tylko część spożytej marchwi, co nie ma żadnego znaczenia.

Czytaj dalej

Uregulowane żywienie

W tych przypadkach lekarz powinien wystąpić z całą stanow-czością i rzeczywiście „życie wtłoczyć“ w martwe cyfry. Jedynie bowiem uregulowanie żywienia pod względem ilości dobowej, która powinna być oparta na ścisłych danych wagowych, jak i wyraźne wyznaczenie godzin i czasu trwania posiłków jest w stanie sprowadzić poprawę.

-3. Obfita ilość pokarmu często utrudnia wprowadzenie innego pożywienia i wiedzie do wyłącznego karmienia piersią przez zbyt długi okres czasu, do roku, a niekiedy nawet dłużej.

Czytaj dalej

Płukanie dziecięcych przyrządów

Po posiłku buteleczkę i smoczek niezwłocznie i bardzo starannie przepłukujemy letnią wodą smoczek wkładamy do suchego zamkniętego naczynia przeznaczonego wyłącznie do tego celu.

Raz dziennie należy smoczek wygotować w wodzie. Czynniki wymienione w punktach 1-4 są powodem na ogół znacznie gorszych wyników żywienia sztucznego, o czym wspominaliśmy już kilkakrotnie.

Czytaj dalej

Odciąganie nadmiaru pokarmu

albo wreszcie przez odciąganie nadmiaru pokarmu, ręcznie lub za pomocą pompki, przed przyłożeniem niemowlęcia do piersi. W wielu przypadkach można się ograniczyć do wykonywania tego przed dwoma pierwszymi karmieniami po nocnej przerwie, gdyż

wtedy ilość pokarmu jest największa. Jeżeli to nie wystarcza, mu-simy powtarzać ten zabieg również przed dalszymi posiłkami. Ściąganie pewnej ilości pokarmu jest zwykle skuteczniejsze niż skrócenie czasu karmienia, gdyż w razie dużego nadmiaru pokarmu niemowlę przejada się już w ciągu kilku minut.

Czytaj dalej

Ciąża

Już w czasie ciąży (w ciągu ostatnich trzech miesięcy) należy odpowiednio przygotowywać brodawki do ich późniejszej czynności. Przede wszystkim chodzi tu o odpowiednie uodpornienie naskórka brodawek przeciwko ciągłym urazom, jakim będzie on ulegał podczas karmienia. Obmywanie piersi zimną wodą lub też alkoholem z gliceryną (Glicerini 10,0, Spir. vini dii. ad 100,0) 1 do 2 razy dziennie może zapobiec powstawaniu bolesnych rozpadlin, utrudniających lub uniemożliwiających zupełnie karmienie. Zabiegi te należy powtarzać również przez cały czas karmienia dziecka.

Czytaj dalej

Mała liczba pałeczek okrężnicy

Różnicę tę ujawnia wyraźnie następujące zestawienie: Mała liczba pałeczek okrężnicy u dzieci karmionych naturalnie zależy również od obecności w pokarmie i w stolcu tych niemowląt zaczynów, hamujących rozrost tych bakterii. Poza tym Bac. bifidus wytwarza kwas mlekowy, hamujący procesy gnilne.

Znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego jest tym większe, że wg ostatnich badań współdziała ona w wytwarzaniu pewnych witamin w organizmie. Współdziałanie to w dużym stopniu ginie w razie powstania patologicznej flory, która ponadto może powodować niszczenie witamin.

Czytaj dalej