Strony internetowe

    System reklamy Test

Kategorie

admin

Żywienie krów

Żywienie krów, których mleko ma być podawane niemowlętom, stało się zagadnieniem bardzo aktualnym, zwłaszcza w ostatnim czasie. Dawniej żądano żywienia takich krów suchą paszą, gdyż pasza zielona miała jakoby wywoływać biegunkę u niemowląt tymczasem obecnie, przeciwnie, wymagamy dostatecznego uwzględniania świeżej paszy zawierającej dużą ilość czynników dopełniających, które przechodzą do mleka i czynią je bardziej wartościowym. Zwiększa się w ten sposób zwłaszcza ilość czynnika przeciwkrzy- wiczego. W tym też celu należy wymagać możliwie częstego wypędzania krów na dwór, a nie stałego przetrzymywania ich w oborze.

Czytaj dalej

Pożywienie

Pożywienie bowiem takie jest wtedy niewystarczające zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Nie wystarcza ono ilościowo, gdyż trudno pokryć całe zapotrzebowanie przez spożycie tak stosunkowo mało skoncentrowanego pożywienia, jakim jest po-karm albo też ilość spożytego pokarmu musi być tak duża, że obarcza nadmiernie przewód pokarmowy – ilość płynu na dobę nie powinna przekroczyć 800-900 g. Pokarm jako wyłączne pożywienie w tym wieku niemowlęcia nie wystarcza również pod względem jakościowym, zawiera bowiem zbyt mało związków mineralnych, przede wszystkim żelaza, oraz różnych dopełniających czynników odżywczych, witamin itp. Wyrazem tego jest znana ogólnie niedokrwistość niemowląt pozostających zbyt długo przy piersi.

Czytaj dalej

Szybki wzrost organizmu wcześniaków, częste zaburzenia

w odżywianiu oraz mniejsza sprawność ogólna warunkują częsty niedobór witamin i żelaza (p. rozdziały o hipowitaminozach i niedokrwistości pokarmowej) i zmuszają do wczesnego, dodatkowego podawania tych składników.

Od 10 dnia życia podajemy codziennie 25 mg witaminy C i witaminę D2 we wzrastających dawkach, od 500 do 2000 jednostek pod koniec miesiąca. Później możemy zastosować witaminę D2 we wstrzyknięciach. Witaminę A stosujemy od 2 miesiąca życia w ilości około 1000 jednostek dziennie (około ‚/2 mg).

Czytaj dalej

Nowa jednostkę wartości odżywczej

Pirquet wprowadza przy tym nową jednostkę wartości odżywczej zamiast używanych dotychczas wyłącznie kalorii (cieplostek). Wartość odżywczą jednego grania mleka albo pokarmu o składzie przeciętnym Pirquet uważa za jednostkę i nazywa ją „nem“ (nu- tritionis elementum). Wartość odżywczą każdego pożywienia oznaczamy w nemach, porównując ją do wartości odżywczej mleka lub pokarmu.

Czytaj dalej

Bardzo często, przede wszystkim u wcześniaków słabszych

o małej żywotności, wykonujemy jedno do kilku przetaczań krwi, w ilości 10-20 ml na dawkę. Wynik tego zabiegu jest zawsze bardzo korzystny. Zwracamy tu uwagę na konieczność dokładnego określenia grupy krwi i czynnika Rh oraz przetaczania jedynie krwi o odpowiednim składzie. Poza tym obowiązuje każdorazowo wykonanie próby krzyżowej. i

Czytaj dalej

Nieodpowiedni skład pokarmu

Nadmieniliśmy już wyżej, że jeśli u niemowlęcia karmionego piersią występują zaburzenia w odżywianiu, otoczenie, jak również lekarz myślą najczęściej o nieodpowiednim składzie pokarmu jako przyczynie stanu chorobowego. W rzeczywistości jednak nieodpowiednia jakość pokarmu kobiecego zdarza się rzadko. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że zagadnienie to wysuwa się tym chętniej i tym częściej, im mniej chętnie matka karmi swe dziecko. „Nieodpowiednia jakość“ pokarmu, „nieznoszenie go przez dziecko“ były od czasów starożytnych najczęstszym płaszczykiem, za który kryła się wstydliwie niechęć matki do spełnienia tego obowiązku.

Czytaj dalej

Ząbkowanie

Wreszcie musimy omówić sprawę, której rozpatrywanie na tym miejscu jeszcze przed kilkunastu laty byłoby uważane przez oficjalną pediatrię za herezję, za wypowiadanie poglądów „nienaukowych“.

Jak wiadomo, wśród matek od najstarszych czasów panował pogląd, że w wieku niemowlęcym istnieją liczne stany chorobowe związane z ząbkowaniem. Pogląd ten był o tyle niebezpieczny, że upoważniał poniekąd otoczenie niemowlęcia do spokojnego wyczekiwania w wielu chorobach nie mających nic wspólnego z ząbkowaniem, a wymagających fachowej interwencji lekarskiej. Po stwierdzeniu z biegiem czasu faktu, że w większości przypadków ten domniemany związek nie istniał zupełnie, nauka lekarska, jak to bywa zwykle, poszła zbyt daleko w kierunku przeciwnym, zaprzeczając zupełnie zależności jakiegokolwiek niedomagania niemowlęcia od wyrzynania się zębów. Dzisiaj wiemy już z całą pewnością (przynajmniej takie jest przekonanie wielu pediatrów, jak również i nasze), że taka zupełna negacja jest niesłuszna, że nawet sprawa fizjologiczna, jaką jest ząbkowanie, u osobników wrażliwych, nerwowych, neuropatycznych może wywołać pewne zaburzenia w czynności całego ustroju: podrażnienie ogólne, podniesienie ciepłoty ciała, niedostateczny przyrost wagi, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego itd. Nie jest to jedynym wyjątkiem w patologii ludzkiej przecież również i inne sprawy fizjologiczne, jak miesiączkowanie, dojrzewanie płciowe, ciąża itd. wywołują często najróżnorodniejsze objawy chorobowe u osobników do lego skłonnych.

Czytaj dalej