Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Cukier do mleka

Częściej jednak dodajemy do mleka pewną ilość cukru, chcąc w ten sposób przez zwiększenie wartości odżywczej zmniejszyć ilość podawanego płynu. Zwykle dodajemy do mleka 5°/o cukru zwyczajnego (łyżeczka do herbaty na 100 g), przez co podnosimy wartość odżywczą 100 g mleka do 130 nemów (1 g cukru = 4 ka-lorie = 6 nemów) zamiast każdych 100 g pokarmu niemowlę otrzyma więc 75 do 80 g mleka krowiego, do którego dodano 5°/« cukru. Niemowlętom, mającym duże zapotrzebowanie energetyczne lub też niechętnie spożywającym nawet te ilości mleka, zalecamy pożywienie jeszcze bardziej skoncentrowane przez dodanie 8,5% cukru zwykłego. Wartość odżywcza tej mieszanki dochodzi w ten sposób do 150 nemów w 100 gramach (8,5X6 = 51 nemów). Jest to więc pożywienie półtorawartościowe. Zamiast 100 g pokarmu wystarczy podanie 65 do 70 g tej mieszanki.

Wreszcie w czwartym kwartale następuje dalsza zamiana jed-nego posiłku płynnego na posiłek mieszany, mianowicie podanie wieczorem połowy zapotrzebowania nemowego w postaci papki z kaszki, połowy w postaci mleka. A więc np. 50 g kaszki, przy-gotowanej podług podanego wyżej przepisu (= 100 nemów), a po-tem 75 do 100 g mleka krowiego lub też odpowiedniej ilości mleka z dodatkiem 5 lub 8,5°/» cukru. Często zastępujemy kaszkę, w ca-łości lub częściowo, jarzynką lub kompotem.

Jako pewien dodatek do pożywienia należy wreszcie wymienić małą ilość pieczywa (keksy, biszkopty, chleb), mniej lub bardziej rozmoczoną lub po wyrżnięciu się kilku ząbków suchą celem przy- zwyczajenia niemowlęcia do gryzienia.

Stosując powyższy sposób żywienia pod kontrolą stanu ogólne-go i wagi, zwiększając w razie potrzeby dobową liczbę nemów, jesteśmy pewni, że dziecko otrzymuje należytą ilość i jakość poży-wienia, co daje mu możność prawidłowego rozwoju.

Stosując takie racjonalne żywienie, podając matce wyraźne i ścisłe wskazówki co do ilości i jakości pożywienia niemowlęcia, zmniejszamy w dużym stopniu kategorię dzieci z zaburzeniami w odżywieniu, dalej liczbę dzieci tak zwanych trudnych do żywię- nia, nie chcących jeść itd. Trudności, jakie matki i w ogóle otoczenie dziecka napotyka w jego żywieniu również i w późniejszych latach, są często tylko skutkiem tych nieprawidłowości w żywieniu, jakich się dopuszczano w wieku niemowlęcym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *