Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Higiena i żywienie niemowląt

owoców lub innych potraw pod pozorem, że to „szkodzi lub nie służy dziecku“. Wyjątek można i należy zrobić w każdym poszcze-gólnym przypadku jedynie co do potraw, które w tym właśnie przypadku niewątpliwie źle działają na stan ogólny i przewód po-karmowy dziecka (niepokój, luźne wypróżnienia).

Utrata pewnej ilości płynu, związana z wytwarzaniem pokarmu i karmieniem, wymaga uzupełnienia przez dostarczenie karmicielce płynu w większej ilości, niż tego wymaga organizm kobiety nie karmiącej. Pożądane jest pokrycie tego zapotrzebowania płynu częściowo mlekiem, lecz w granicach nie sprawiających matce żadnych trudności i dolegliwości.

Napoje alkoholowe, a więc i zalecane często piwo, są bezwzględnie przeciwwskazane. Należyta higiena piersi i brodawek jest nie-zbędnym warunkiem karmienia bez przeszkód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *