Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Jak przygotować mleko

A więc np. dodatek 30 ml 0,1-n kwasu solnego zmienia pH: Pokarmu kobiecego z 6,9 na 3,4 Mleka krowiego z 6,6 na 5,9. Aby wynik upodobnić do pokarmu kobiecego należałoby dodać 100 ml kwasu.

Po stwierdzeniu tego faktu rozpowszechniły się najróżnorodniejsze mieszanki z mleka krowiego zakwaszonego w ten lub inny sposób. W mniejszym zakresie stosowano to już dawniej na podstawie spostrzeżeń empirycznych, polecając podawanie maślanki.

Ścinanie się mleka krowiego w żołądku odbywa się też w sposób nieco odmienny – klaczki sernika są tu większe i bardziej spoiste, głównie wskutek tego, że zawierają znacznie mniej tłuszczu niż kłaczki powstające w czasie trawienia pokarmu. Mała ilość albuminy odgrywa tu też niewątpliwie pewną rolę. Gotowanie mleka krowiego i dodatek kleiku wpływają na zmniejszanie się kłaczków.

Pokarm kobiecy i mleko krowie różnią się wreszcie co do ilości zawartych w nich różnych zaczynów tak na przykład ilość lipazy jest znacznie mniejsza w mleku krowim, co nie może pozostać bez wpływu na odmienne gorsze trawienie tłuszczu mleka krowiego. Cały trud trawienia tłuszczu zawartego w mleku krowim spada na lipazę żołądka, czynną dopiero po osiągnięciu pewnej kwaśności treści żołądkowej. Podanie mieszanki kwaśnej może więc przyśpieszyć tę część procesu trawiennego w żołądku.

Żółte zabarwienie mleka krowiego zależy od większych rozmiarów kuleczek tłuszczu oraz od większej zawartości barwników rozpuszczalnych w tłuszczach (karotyna, luteina i inne) w porównaniu z pokarmem kobiecym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *