Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Mała liczba pałeczek okrężnicy

Różnicę tę ujawnia wyraźnie następujące zestawienie: Mała liczba pałeczek okrężnicy u dzieci karmionych naturalnie zależy również od obecności w pokarmie i w stolcu tych niemowląt zaczynów, hamujących rozrost tych bakterii. Poza tym Bac. bifidus wytwarza kwas mlekowy, hamujący procesy gnilne.

Znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego jest tym większe, że wg ostatnich badań współdziała ona w wytwarzaniu pewnych witamin w organizmie. Współdziałanie to w dużym stopniu ginie w razie powstania patologicznej flory, która ponadto może powodować niszczenie witamin.

Zagadnienie to jest niewątpliwie bardzo ważne i odzwierciedla razem z innymi duże różnice, zachodzące w organizmie niemowlęcia żywionego sztucznie w porównaniu z niemowlęciem przy piersi. Dlatego też, głównie niektórzy pediatrzy niemieccy, w dążeniu do usunięcia tych różnic podają niezmiernie skomplikowane przepisy mieszanek z mleka krowiego, mające na celu upodobnienie flory bakteryjnej do istniejącej w żywieniu naturalnym. Nie rozwiązuje to jednak bynajmniej całego zagadnienia, nawet gdyby te przepisy po sprawdzeniu spełniały rzeczywiście swe zadanie. Te skomplikowane i kosztowne mieszanki mogłyby mieć ewentualne zastosowanie tylko w nielicznych przypadkach, nie nadają się jednak zupełnie do użycia masowego. A następnie, co jest może jeszcze ważniejsze, zagadnienie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, pomimo swego niewątpliwego znaczenia, jest tylko jednym z wielu czynników warunkujących gorsze wyniki żywienia sztucznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *