Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Nieodpowiedni skład pokarmu

Nadmieniliśmy już wyżej, że jeśli u niemowlęcia karmionego piersią występują zaburzenia w odżywianiu, otoczenie, jak również lekarz myślą najczęściej o nieodpowiednim składzie pokarmu jako przyczynie stanu chorobowego. W rzeczywistości jednak nieodpowiednia jakość pokarmu kobiecego zdarza się rzadko. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że zagadnienie to wysuwa się tym chętniej i tym częściej, im mniej chętnie matka karmi swe dziecko. „Nieodpowiednia jakość“ pokarmu, „nieznoszenie go przez dziecko“ były od czasów starożytnych najczęstszym płaszczykiem, za który kryła się wstydliwie niechęć matki do spełnienia tego obowiązku.

Często pobiera się dorywczo próbki pokarmu do analizy jego składu chemicznego i nieznaczne nawet odchylenia od składu przeciętnego, najczęściej w ilości tłuszczu (zawartość tłuszczu w pokarmie wzrasta powoli w ciągu aktu ssania od 1 do 7°/«), u,waża się za potwierdzenie przypuszczenia co do nieodpowiedniej jakości pokarmu. Prowadzi to, oczywiście, do zmiany karmicielki lub do przejścia na żywienie sztuczne, i do tego nie zawsze odpowiednie. W wyniku objawy chorobowe najczęściej utrzymują się lub nasilają, powodując opisane już wyżej następstwa dla dziecka, jego otoczenia i lekarza. Tymczasem przypuszczenie że jakość pokarmu jest powodem zaburzeń w odżywianiu, może i powinno powstawać w naszym umyśle dopiero po wyłączeniu wszystkich innych możliwych powodów niedomagania niemowlęcia.

W tych stosunkowo nielicznych przypadkach, w których jakość jest czynnikiem szkodliwym, zaburzenia mogą powstać zarówno wskutek odrębnego składu chemicznego pokarmu, jak i wskutek pewnych jego właściwości biologicznych.

-1. Różnicę w składzie chemicznym możemy jednak stwierdzić w sposób pewny tylko wtedy, gdy do analizy zużyjemy próbkę całodziennego pokarmu, i to pobranego zarówno na początku, jak

i na końcu każdorazowego opróżnienia piersi. Wiadomo bowiem, że skład pokarmu, a zwłaszcza zawartość w nim tłuszczu, waha się w dość znacznych granicach w różnych porcjach: pierwsze por-cje mogą zawierać zaledwie ł°/o tłuszczu, końcowe 7-8%, ilość białka, przeciwnie, zmniejsza się, chociaż w nieznacznym stopniu. Ale nawet w razie prawidłowego pobrania próbki tylko bardzo wyraźne odchylenia od składu przeciętnego mogą mieć dla nas pewne znaczenie. Jedynym potwierdzeniem, że rozpoznanie było słuszne, jest ustąpienie objawów chorobowych po zmianie karmi- cielki, pokarmu lub w ostateczności po przejściu na żywienie sztuczne. Pomimo tej samej ilości pożywienia, tej samej liczby posiłków, tych samych warunków ogólnych, wymioty ustępują, stolce są mniej częste, bardziej papkowate, następuje prawidłowy przyrost wagi, stan ogólny dziecka poprawia się wyraźnie, jest ono spokojniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *