Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Odczyn serologicznego

Wykonanie odczynu serologicznego. Często nie znajdziemy jednak potwierdzenia tego przypuszczenia. Nasze zadanie polega wtedy przede wszystkim na uregulowaniu całego życia niemowlęcia i rodziny i skierowaniu głównej uwagi na zmniejszenie ogólnego stanu podniecenia, wprowadzenie spokoju, równowagi i pogody.

Te same zlecenia są też wskazane w razie stwierdzenia u nie-mowlęcia jakichkolwiek innych objawów nadmiernej pobudliwości układu nerwowego, nadmiernej wrażliwości wzroku lub słuchu, niechęci do normalnego wysiłku, jakiego wymaga ssanie, czasami zupełnej niechęci do chwycenia sutka wskutek zbyt dużego zain-teresowania się otoczeniem itd.

Przewód pokarmowy tych dzieci działa na ogół mniej sprawnie, objawy dyspeptyczne występują bardzo często, przyrost wagi jest stale niedostateczny pomimo racjonalnego żywienia i dobrych warunków ogólnych. Ustalenie należytego rozpoznania jest niekiedy możliwe dopiero po dłuższym spostrzeganiu dziecka i wyłączeniu innych „konkretnych“ powodów wadliwego rozwoju. Często wystarczy iednak iuż !eden rzut oka na dziecko, jak np. na ryc. 30,

by rozpoznać w nim typowego „sensata“ lub (ryc. 32 i 33) by stwierdzić niezmiernie dużą pobudliwość i nadmierną żywość, uwydatnioną w szeroko rozwartych szparach ocznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *