Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

ODŁĄCZENIE NIEMOWLĘCIA OD PIERSI

Bardzo ważnym zagadnieniem dietetyki niemowlęcia jest sprawa, jak długo pokarm powinien stanowić wyłączne jego pożywienie, innymi słowy -• kiedy należy rozpocząć dokarmianie.

Jak wiadomo, zwyczaj każe często podawać wyłącznie pokarm aż do ukończenia pierwszego roku życia, a nierzadko nawet i w dru-gim roku pokarm matki jest głównym składnikiem pożywienia. Stanowisko pediatrów jest tutaj niejednolite – czas najodpowied-niejszy do rozpoczęcia dokarmiania oznaczany jest bardzo różnie. Jest to zupełnie zrozumiałe, bo poza tymi lub innymi poglądami teoretycznymi, na stanowisko pediatry lub lekarza wpływa szereg innych czynników. A więc właściwości klimatyczne, warunki miej-scowe, czynniki indywidualne każdego przypadku: wzgląd na stan zdrowia matki, na jej zajęcie, dobry lub zły rozwój niemowlęcia przy piersi itd. Prócz tego mniej chętnie rozpoczynamy dokarmianie niemowląt, a zwłaszcza zupełne odłączanie od piersi, w miesiącach letnich niż w innych.

Pomimo tych wszystkich zastrzeżeń, pozwalających, a nawet zmuszających do pewnych odchyleń od wspólnej zasady, możemy jednak ustalić następujące dwie wytyczne. 1. Podawanie pokarmu jako wyłącznego pożywienia po 4 miesią-cu życia pociąga, niewątpliwie, ujemne skutki dla zdrowia nie-mowlęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *