Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Oliczania pożywienia

Podany tu sposób obliczania pożywienia ma dla lekarza prak-tyka jeszcze tę dogodność, że zdobycie podstawy do obliczenia, tj. długości ćiemieniowo-siedzeniowej, jest możliwe w każdym domu prywatnym, gdy tymczasem określenie wagi niemowlęcia jest najczęściej niemożliwe w domu prywatnym. Obliczanie wagi „na oko“ wymaga dużej wprawy, a i wtedy nie jest bardzo pewne.

Otóż podług Pir’queta ilość pożywienia, niezbędna dla każdego ustroju, pozostaje w zależności od powierzchni chłonnej przewodu pokarmowego, którą łatwo określić, gdyż równa się długości cie- mieniowo-siedzeniowej podniesionej do drugiej potęgi.

Ilość pożywienia, przypadająca na centymetr kwadratowy po-wierzchni jelit, waha się w granicach od 0,3 do 1,0 g pokarmu, zależnie od mniejszego lub większego energetycznego zapotrzebo-wania organizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *