Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Ostre objawy ze strony przewodu pokarmowego

W razie wystąpienia ostrych objawów ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, częste luźne stolce, spadek wagi) opuszcza-my zupełnie jedno lub dwa karmienia, podając tylko obojętny płyn lub zioła (dziurawiec, mięta). W ten sposób dążymy do odciążenia przewodu pokarmowego i do zapewnienia organizmowi dostatecznej ilości wody. Po tej przerwie rozpoczynamy od małych dawek pokarmu, mniej więcej od 3 decynemów na cm2 powierzchni jelit, zwiększając tę ilość dosyć szybko w miarę poprawy. Należy się wystrzegać dalszego głodzenia lub niedożywiania niemowlęcia, gdyż wpływa to zawsze niekorzystnie na przebieg cierpienia zasadniczego, zmniejszając odporność ogólną.

Jeżeli stwierdzamy jakiekolwiek braki w higienie ogólnej nie-mowlęcia, musimy bezwzględnie i konsekwentnie dążyć do ich usunięcia (np. przegrzanie, brak powietrza itp.). Są one bowiem bardzo częstym czynnikiem uszkadzającym organizm niemowlęcia

i przyczyniają się w dużym stopniu do ujemnych skutków niepra-widłowego żywienia, zakażeń itp. lub już same przez się wywołują zaburzenia w odżywianiu.

C. ZABURZENIA W ODŻYWIANIU, POWSTAŁE WSKUTEK WRODZONYCH WŁAŚCIWOŚCI USTROJU NIEMOWLĘCIA. Pewne wrodzone właściwości ustroju niemowlęcia bywają powodem występowania zaburzeń w odżywianiu niemowląt kar-mionych piersią. Zaburzenia te występują, chociaż jakość pokarmu, jego ilość i sposób podawania są zupełnie odpowiednie i całe życie niemowlęcia jest najściślej uregulowane. Znajomość tego faktu jest, niestety, wciąż jeszcze niedostatecznie rozpowszechniona, co prowadzi często do nieodpowiednich zarządzeń, jak zmiana kar- micielki, odstawienie od piersi itd.. wspominaliśmy już o tym wyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *