Strony internetowe

    System reklamy Test

Kategorie

Porady

Decyzja matki

W razie niepewności lub niechęci matki decydujące znaczenie ma stanowisko otoczenia, a przede wszystkim lekarza i jego pomocnic: akuszerki lub pielęgniarki. Lekarz musi jednak sam być mocno i niewzruszenie przekonany o prawdziwości powyższych twierdzeń, gdyż tylko wtedy może zdobyć należyty posłuch i przezwyciężyć wszystkie wysuwane przeszkody.

Często można spotkać najdziwaczniejsze zlecenia higieniczne, udzielane karmicielkom przez osoby mało do tego powołane. Le-karze często nie zajmują zdecydowanego stanowiska w tej ważnej sprawie higieny matki karmiącej, ograniczając się do przepisania tego lub innego, mniej lub bardziej reklamowanego środka mleko- pędnego (lactogogum) dużej ilości mleka, zupek mącznych lub mlecznych itp. Przeciętna matka, dbająca o dostarczenie swemu dziecku dostatecznej ilości pokarmu i idąca za tymi wskazówkami, formalnie wlewa w siebie mleko, zupki, a nawet piwo. Po pewnym czasie spożywa te rzeczy z przymusem, prawie ze wstrętem, w wyniku zaś często nadmiernie tyje, a równocześnie zmniejsza się ilość pokarmu.

Czytaj dalej

Umiejętna opieka lekarska i pielęgniarska

Umiejętna opieka lekarska i pielęgniarska (specjalnie wyszkolone i odpowiedzialne pielęgniarki) pozwala na wydatne obniżenie umieralność wcześniaków. Na oddziale noworodków Poznańskiej Kliniki Położniczej można było osiągnąć następujące wyniki:

Rok Liczba ogólna żywo urodzonych Liczba Odsetek zgonów wcześniaków byiby mniejszy, gdyby odjąć wcześniaki z wagą poniżej 1000 gramów, mające małe widoki na przeżycie (5 do 8″/« ogółu wcześniaków) oraz zmarłe na oddziale noworodków po 10 dniu życia, a przetrzymane wskutek niemożności przekazania ich do kliniki lub szpitala dziecięcego. W roku 1951 liczba wcześniaków tej ostatniej grupy wynosiła 31 na ogólną liczbę 146 zmarłych.

Czytaj dalej

Przekarmienie

Takie przekarmienie zdarza się najczęściej w pierwszym okresie życia niemowlęcia, gdy wydajność piersi matki wzrasta szybciej niż potrzeby ustroju noworodka.

Objawy te ustępują często same z biegiem czasu w miarę wzra-stania potrzeb niemowlęcia. W razie ich uporczywego utrzymywania się lub znaczniejszego nasilenia należy zmniejszyć ilość dobową pokarmu:

przez skrócenie czasu ssania, określając za pomocą wagi czas, w jakim niemowlę wysysa odpowiednią ilość albo przez zmniejszenie liczby posiłków o jeden, przedłużając przerwy pomiędzy nimi oraz przerwę nocną

Czytaj dalej

Błędy higieniczne

Przed ustaleniem tego związku, zwłaszcza po raz pierwszy, musimy oczywiście z całą pewnością wyłączyć wszelkie inne powody niedomagania, jak błędy higieniczne, nieodpowiednie żywienie,, zakażenie itd.

W przypadkach stwierdzenia niedomagania związanego z ząbkowaniem leczenie zwykłe nie jest potrzebne w razie wyraźnych objawów ze strony przewodu pokarmowego zmniejszamy nieco ilość pożywienia odpowiednio do obniżonej tolerancji w razie niepokoju i podniecenia zalecamy jeden ze środków uspokajających, preparatów bromowych, luminalu itd.

Czytaj dalej

Zdrowe niemowlę

Zdrowe niemowlę jest żywe, ma energiczne ruchy, wesoły wyraz oczu, jest pogodne, sypia dobrze, skóra jest dobrze ukrwiona, różowa, tak samo jak i błony śluzowe, tkanki są jędrne, podściółka tłuszczowa do- Ryc ,6 Prawidtowe) skośne ulożenie

Drze wykształcona. ^ ^ niemowlęcia. Uciśnięcie palcem piersi. Niemowlę żywione piersią umożliwia dziecku swobodne oddychania zwykle charakterystyczne nie Przez nosek, stolce w liczbie kilku dziennie:

Czytaj dalej

Podawanie jarzyn

Faktem często niepokojącym matki w pierwszym czasie podawania jarzyn jest to, że „dziecko moje nie trawi marchwi, gdyż ukazuje się ona w stolcach w takim stanie, w jakim ją dziecko zjadło“. Zdarza się to rzeczywiście dość często, nie może być jed-nak w żadnym razie powodem zaniechania podawania marchwi, do czego matki zwykle wtedy dążą. W stolcu ukazuje się nie strawiona, drobna tylko część spożytej marchwi, co nie ma żadnego znaczenia.

Czytaj dalej

Uregulowane żywienie

W tych przypadkach lekarz powinien wystąpić z całą stanow-czością i rzeczywiście „życie wtłoczyć“ w martwe cyfry. Jedynie bowiem uregulowanie żywienia pod względem ilości dobowej, która powinna być oparta na ścisłych danych wagowych, jak i wyraźne wyznaczenie godzin i czasu trwania posiłków jest w stanie sprowadzić poprawę.

-3. Obfita ilość pokarmu często utrudnia wprowadzenie innego pożywienia i wiedzie do wyłącznego karmienia piersią przez zbyt długi okres czasu, do roku, a niekiedy nawet dłużej.

Czytaj dalej