Strony internetowe

    System reklamy Test

Kategorie

Porady

Płukanie dziecięcych przyrządów

Po posiłku buteleczkę i smoczek niezwłocznie i bardzo starannie przepłukujemy letnią wodą smoczek wkładamy do suchego zamkniętego naczynia przeznaczonego wyłącznie do tego celu.

Raz dziennie należy smoczek wygotować w wodzie. Czynniki wymienione w punktach 1-4 są powodem na ogół znacznie gorszych wyników żywienia sztucznego, o czym wspominaliśmy już kilkakrotnie.

Czytaj dalej

Odciąganie nadmiaru pokarmu

albo wreszcie przez odciąganie nadmiaru pokarmu, ręcznie lub za pomocą pompki, przed przyłożeniem niemowlęcia do piersi. W wielu przypadkach można się ograniczyć do wykonywania tego przed dwoma pierwszymi karmieniami po nocnej przerwie, gdyż

wtedy ilość pokarmu jest największa. Jeżeli to nie wystarcza, mu-simy powtarzać ten zabieg również przed dalszymi posiłkami. Ściąganie pewnej ilości pokarmu jest zwykle skuteczniejsze niż skrócenie czasu karmienia, gdyż w razie dużego nadmiaru pokarmu niemowlę przejada się już w ciągu kilku minut.

Czytaj dalej

Ciąża

Już w czasie ciąży (w ciągu ostatnich trzech miesięcy) należy odpowiednio przygotowywać brodawki do ich późniejszej czynności. Przede wszystkim chodzi tu o odpowiednie uodpornienie naskórka brodawek przeciwko ciągłym urazom, jakim będzie on ulegał podczas karmienia. Obmywanie piersi zimną wodą lub też alkoholem z gliceryną (Glicerini 10,0, Spir. vini dii. ad 100,0) 1 do 2 razy dziennie może zapobiec powstawaniu bolesnych rozpadlin, utrudniających lub uniemożliwiających zupełnie karmienie. Zabiegi te należy powtarzać również przez cały czas karmienia dziecka.

Czytaj dalej

Mała liczba pałeczek okrężnicy

Różnicę tę ujawnia wyraźnie następujące zestawienie: Mała liczba pałeczek okrężnicy u dzieci karmionych naturalnie zależy również od obecności w pokarmie i w stolcu tych niemowląt zaczynów, hamujących rozrost tych bakterii. Poza tym Bac. bifidus wytwarza kwas mlekowy, hamujący procesy gnilne.

Znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego jest tym większe, że wg ostatnich badań współdziała ona w wytwarzaniu pewnych witamin w organizmie. Współdziałanie to w dużym stopniu ginie w razie powstania patologicznej flory, która ponadto może powodować niszczenie witamin.

Czytaj dalej

Żywienie krów

Żywienie krów, których mleko ma być podawane niemowlętom, stało się zagadnieniem bardzo aktualnym, zwłaszcza w ostatnim czasie. Dawniej żądano żywienia takich krów suchą paszą, gdyż pasza zielona miała jakoby wywoływać biegunkę u niemowląt tymczasem obecnie, przeciwnie, wymagamy dostatecznego uwzględniania świeżej paszy zawierającej dużą ilość czynników dopełniających, które przechodzą do mleka i czynią je bardziej wartościowym. Zwiększa się w ten sposób zwłaszcza ilość czynnika przeciwkrzy- wiczego. W tym też celu należy wymagać możliwie częstego wypędzania krów na dwór, a nie stałego przetrzymywania ich w oborze.

Czytaj dalej

Pożywienie

Pożywienie bowiem takie jest wtedy niewystarczające zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Nie wystarcza ono ilościowo, gdyż trudno pokryć całe zapotrzebowanie przez spożycie tak stosunkowo mało skoncentrowanego pożywienia, jakim jest po-karm albo też ilość spożytego pokarmu musi być tak duża, że obarcza nadmiernie przewód pokarmowy – ilość płynu na dobę nie powinna przekroczyć 800-900 g. Pokarm jako wyłączne pożywienie w tym wieku niemowlęcia nie wystarcza również pod względem jakościowym, zawiera bowiem zbyt mało związków mineralnych, przede wszystkim żelaza, oraz różnych dopełniających czynników odżywczych, witamin itp. Wyrazem tego jest znana ogólnie niedokrwistość niemowląt pozostających zbyt długo przy piersi.

Czytaj dalej

Szybki wzrost organizmu wcześniaków, częste zaburzenia

w odżywianiu oraz mniejsza sprawność ogólna warunkują częsty niedobór witamin i żelaza (p. rozdziały o hipowitaminozach i niedokrwistości pokarmowej) i zmuszają do wczesnego, dodatkowego podawania tych składników.

Od 10 dnia życia podajemy codziennie 25 mg witaminy C i witaminę D2 we wzrastających dawkach, od 500 do 2000 jednostek pod koniec miesiąca. Później możemy zastosować witaminę D2 we wstrzyknięciach. Witaminę A stosujemy od 2 miesiąca życia w ilości około 1000 jednostek dziennie (około ‚/2 mg).

Czytaj dalej