Strony internetowe

    System reklamy Test

Kategorie

Porady

Nowa jednostkę wartości odżywczej

Pirquet wprowadza przy tym nową jednostkę wartości odżywczej zamiast używanych dotychczas wyłącznie kalorii (cieplostek). Wartość odżywczą jednego grania mleka albo pokarmu o składzie przeciętnym Pirquet uważa za jednostkę i nazywa ją „nem“ (nu- tritionis elementum). Wartość odżywczą każdego pożywienia oznaczamy w nemach, porównując ją do wartości odżywczej mleka lub pokarmu.

Czytaj dalej

Bardzo często, przede wszystkim u wcześniaków słabszych

o małej żywotności, wykonujemy jedno do kilku przetaczań krwi, w ilości 10-20 ml na dawkę. Wynik tego zabiegu jest zawsze bardzo korzystny. Zwracamy tu uwagę na konieczność dokładnego określenia grupy krwi i czynnika Rh oraz przetaczania jedynie krwi o odpowiednim składzie. Poza tym obowiązuje każdorazowo wykonanie próby krzyżowej. i

Czytaj dalej

Nieodpowiedni skład pokarmu

Nadmieniliśmy już wyżej, że jeśli u niemowlęcia karmionego piersią występują zaburzenia w odżywianiu, otoczenie, jak również lekarz myślą najczęściej o nieodpowiednim składzie pokarmu jako przyczynie stanu chorobowego. W rzeczywistości jednak nieodpowiednia jakość pokarmu kobiecego zdarza się rzadko. Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że zagadnienie to wysuwa się tym chętniej i tym częściej, im mniej chętnie matka karmi swe dziecko. „Nieodpowiednia jakość“ pokarmu, „nieznoszenie go przez dziecko“ były od czasów starożytnych najczęstszym płaszczykiem, za który kryła się wstydliwie niechęć matki do spełnienia tego obowiązku.

Czytaj dalej

Ząbkowanie

Wreszcie musimy omówić sprawę, której rozpatrywanie na tym miejscu jeszcze przed kilkunastu laty byłoby uważane przez oficjalną pediatrię za herezję, za wypowiadanie poglądów „nienaukowych“.

Jak wiadomo, wśród matek od najstarszych czasów panował pogląd, że w wieku niemowlęcym istnieją liczne stany chorobowe związane z ząbkowaniem. Pogląd ten był o tyle niebezpieczny, że upoważniał poniekąd otoczenie niemowlęcia do spokojnego wyczekiwania w wielu chorobach nie mających nic wspólnego z ząbkowaniem, a wymagających fachowej interwencji lekarskiej. Po stwierdzeniu z biegiem czasu faktu, że w większości przypadków ten domniemany związek nie istniał zupełnie, nauka lekarska, jak to bywa zwykle, poszła zbyt daleko w kierunku przeciwnym, zaprzeczając zupełnie zależności jakiegokolwiek niedomagania niemowlęcia od wyrzynania się zębów. Dzisiaj wiemy już z całą pewnością (przynajmniej takie jest przekonanie wielu pediatrów, jak również i nasze), że taka zupełna negacja jest niesłuszna, że nawet sprawa fizjologiczna, jaką jest ząbkowanie, u osobników wrażliwych, nerwowych, neuropatycznych może wywołać pewne zaburzenia w czynności całego ustroju: podrażnienie ogólne, podniesienie ciepłoty ciała, niedostateczny przyrost wagi, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego itd. Nie jest to jedynym wyjątkiem w patologii ludzkiej przecież również i inne sprawy fizjologiczne, jak miesiączkowanie, dojrzewanie płciowe, ciąża itd. wywołują często najróżnorodniejsze objawy chorobowe u osobników do lego skłonnych.

Czytaj dalej

Drugi tydzień życia

W ten sposób na początku drugiego tygodnia życia niemowlęcia dochodzimy do dobowej ilości 500 g, ilości wystarczającej zwykle do pokrycia całego zapotrzebowania w ciągu pierwszych trzech, czterech tygodni.

Schematyczne obliczenie orientacyjnej ilości pokarmu dla dzieci w pierwszych czterech miesiącach życia, tj. w okresie, w którym pokarm stanowi wyłączne pożywienie dziecka, można ustalić w następujący sposób, łatwy do zapamiętania:

Czytaj dalej

Przewietrzanie

Mamy też wrażenie, że rozpadliny goją się szybciej, jeśli bro-dawki są dostatecznie przewietrzane, a noszone staniczki mają wycięcia na brodawki. Wystąpienie nacieczenia piersi lub ropnia wymaga dalszych zabiegów: podwiązania piersi, okładów wilgotnych, stosowania przekrwienia podług Biera, w razie potrzeby nacięcia itd. W każdym poszczególnym przypadku należy rozważyć, czy możliwe jest dalsze karmienie, czy też konieczne jest odciąganie pokarmu za pomocą pompki lub też czasowe – przerwanie karmienia. Podkreślamy raz jeszcze, że ponowne wytwarzanie się pokarmu można osiągnąć nawet po kilkotygodniowej przerwie, należy tylko potem pilnie i regularnie przykładać dziecko do piersi.

Czytaj dalej

Jak przygotować mleko

A więc np. dodatek 30 ml 0,1-n kwasu solnego zmienia pH: Pokarmu kobiecego z 6,9 na 3,4 Mleka krowiego z 6,6 na 5,9. Aby wynik upodobnić do pokarmu kobiecego należałoby dodać 100 ml kwasu.

Po stwierdzeniu tego faktu rozpowszechniły się najróżnorodniejsze mieszanki z mleka krowiego zakwaszonego w ten lub inny sposób. W mniejszym zakresie stosowano to już dawniej na podstawie spostrzeżeń empirycznych, polecając podawanie maślanki.

Czytaj dalej