Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Przewietrzanie

Mamy też wrażenie, że rozpadliny goją się szybciej, jeśli bro-dawki są dostatecznie przewietrzane, a noszone staniczki mają wycięcia na brodawki. Wystąpienie nacieczenia piersi lub ropnia wymaga dalszych zabiegów: podwiązania piersi, okładów wilgotnych, stosowania przekrwienia podług Biera, w razie potrzeby nacięcia itd. W każdym poszczególnym przypadku należy rozważyć, czy możliwe jest dalsze karmienie, czy też konieczne jest odciąganie pokarmu za pomocą pompki lub też czasowe – przerwanie karmienia. Podkreślamy raz jeszcze, że ponowne wytwarzanie się pokarmu można osiągnąć nawet po kilkotygodniowej przerwie, należy tylko potem pilnie i regularnie przykładać dziecko do piersi.

Kilka uwag należy się sprawie przechodzenia do pokarmu środ-ków leczniczych podawanych matce. Zagadnienie to nie jest jeszcze dostatecznie opracowane, gdyż napotyka pewne trudności wobec pojawiania się coraz to nowych preparatów leczniczych. Spotykamy się jednak z różnymi poglądami nawet co do zwykłych, powszechnie używanych związków.

Stwierdzono przechodzenie do pokarmu arszeniku, bromu, jodu, rtęci, ołowiu, morfiny, kodeiny, związków barbiturowych, kwasu salicylowego i sulfonamidów. Ten ostatni fakt jest obecnie bardzo aktualny wobec niezmiernie rozpowszechnionego ich stosowania, często bez porozumienia z lekarzem. Widywaliśmy bardzo poważne uszkodzenia noworodków po dłuższym podawaniu tych preparatów matce karmiącej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *