Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Ranek

o godzinie 5, nie ma więc powodu przetrzymywania go bez pokar-mu do przepisanej godziny 6. Podczas każdego karmienia dziecko powin-no ssać tylko jedną pierś. Obie piersi można podawać tylko wyjątkowo, i to na czas przejściowy, albowiem postępowanie takie prowadzi początkowo do przekarmienia dziecka, a w więk-szości przypadków również do szybkiego zaniku czynności gruczo-łów mlekowych, gdyż dziecko zwykle nie opróżnia całkowicie żadnej piersi.

Zdrowe, donoszone niemowlę zwykle samo reguluje czas trwania posiłku: uczucie sytości oraz zmęczenie ssaniem zmuszają go do przerwania posiłku w należytym czasie. Czas ssania waha się w dość znacznych granicach (zwykle 10 do 20 minut) w zależności od sił dziecka, ilości pokarmu oraz łatwości, z jaką dziecko może go wysysać. Dłuższe przetrzymywanie dziecka przy piersi nie jest wskazane, gdyż łatwo prowadzi do niepotrzebnego a szkodliwego namoknienia naskórka brodawki i przemęcza dziecko. Jest to również bezcelowe, gdyż zwykle nie prowadzi już do uzyskania większej ilości pokarmu po 10 minutach niemowlę wysysa już tylko niewiele pokarmu zawierającego większy odsetek tłuszczu.

Wyznaczanie tej lub innej liczby minut, jako przepisowego czasu trwania posiłku, jednakowo dla wszystkich niemowląt, jest postępowaniem bezwzględnie błędnym. Czas ten można oznaczyć jedynie po określeniu ilości spożytego pokarmu, za pomocą ważenia dziecka przed karmieniem i po karmieniu. Należy przy tym pamiętać, że wydajność piersi jest różna w zależności od pory dnia – w godzinach rannych jest ona zwykle większa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *