Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

RÓŻNICE W SKŁADZIE JAKOŚCIOWYM

Liczne mieszanki mleka krowiego, przygotowane na podstawie powyższych, bardzo różnorodnych poglądów, dawały i dają w rękach doświadczonych lekarzy dość dobre wyniki. Żaden jednak z tych przepisów, przyjmowanych zwykle początkowo z wielkim entuzjazmem, nie zadowolił wszystkich wymagań, a wyniki zarówno co do chorobowości, jak i umieralności niemowląt żywionych w ten sposób, były i są wciąż jeszcze wyraźnie gorsze niż uzyskane karmieniem naturalnym.

Od dawna też podkreślano słusznie, może tylko wciąż jeszcze z niedostatecznym skutkiem, że różnice w składzie pokarmu kobiecego i mleka krowiego muszą być nie tylko ilościowe, ale również i jakościowe. Odnosi się to oczywiście przede wszystkim do ciał białkowych: rozcieńczenie mleka krowiego w ten sposób, by odsetek białka był taki sam jak w pokarmie kobiecym, jeszcze nie upodobni tych dwóch płynów. Ilość poszczególnych kwasów aminowych, wytwarzanych z laktoalbuminy w toku trawienia, jest w obu wypadkach zupełnie różna niektóre z nich mogą się znajdować w ilości zbyt małej dla potrzeb ustroju niemowlęcego żywionego sztucznie.

Białko mleka lub pokarmu jest więc swoiste dla każdego gatunku zwierzęcia lub dla człowieka i pod tym względem nigdy nie może być w zupełności zastąpione przez jakiekolwiek inne białko. Uwydatnia się to też w stosunku do najróżniejszych ciał ochron-

nych, przekazywanych łatwo ustrojowi młodemu z pokarmem matki, a nie przekazywanych zupełnie lub też w minimalnej tylko ilości w mleku innego ssaka. Dowodzą tego niezbicie zarówno spostrzeżenia kliniczne, jak i badania doświadczalne na zwierzętach .

Musimy sobie też powiedzieć jasno i otwarcie, że tej trudności, tej różnicy pomiędzy pokarmem kobiecym a mlekiem krowim lub innych ssaków nie jesteśmy w stanie usunąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *