Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Uregulowane żywienie

W tych przypadkach lekarz powinien wystąpić z całą stanow-czością i rzeczywiście „życie wtłoczyć“ w martwe cyfry. Jedynie bowiem uregulowanie żywienia pod względem ilości dobowej, która powinna być oparta na ścisłych danych wagowych, jak i wyraźne wyznaczenie godzin i czasu trwania posiłków jest w stanie sprowadzić poprawę.

-3. Obfita ilość pokarmu często utrudnia wprowadzenie innego pożywienia i wiedzie do wyłącznego karmienia piersią przez zbyt długi okres czasu, do roku, a niekiedy nawet dłużej.

Krzywa wagi takich dzieci spłaszcza się wtedy w ostatnim czasie, tkanki nie wykazują należytego napięcia, chociaż dziecko jest tęgie stwierdzamy pewną bladość skóry i błon śluzowych, a badanie krwi wykazuie lekkie obniżenie się ilości hemoglobiny, czasami również i liczby krwinek czerwonych.

Pokarm może pokryć całkowicie zapotrzebowanie energetyczne nawet starszego dziecka potrzebna jednak do tego duża ilość płynu obarcza zbytnio cały ustrój, zwłaszcza przewód pokarmowy, a co najważniejsze – jest to już wtedy żywienie niedostateczne pod względem jakościowym. Ustrój pozbawiony dostatecznej ilości pewnych niezbędnych cegiełek (sole, żelazo, dodatkowe czynniki odżywcze) nie jest w stanie rozbudowywać należycie swych tkanek. Stopniowe, ale szybkie przejście na pożywienie mieszane, odpowiednie dla danego wieku, jest bezwzględną koniecznością. Ograniczenie ilości pokarmu i konsekwentne podawanie innego pożywienia prowadzą do przełamania nawet dużego oporu niemowlęcia. W przypadkach szczególnie uporczywyrh należy to uskutecznić w szpitalu lub klinice dziecięcej.

-3. Zaburzenia powstałe wskutek spożywania zbyt małej ilości pokarmu

O objawach klinicznych, występujących w razie głodzenia nie-mowlęcia karmionego piersią, wspominaliśmy już wyżej (patrz str. 80), jednakże z uwagi na ważność dostatecznego ilościowo żywienia niemowląt uważamy za wskazane omówić tę sprawę sze-rzej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *