Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Wilgotność

wilgotność, dopływ tlenu i który ma dobrą wentylację, pozwala na uzyskanie bez porównania lepszych wyników. Jeżeli nie rozporządzamy takim aparatem, to w razie zaburzeń oddechowych musimy się ograniczyć do namiotu tlenowego lub ostatecznie do zwykłego podawania tlenu stale lub dorywczo.

Słabość wcześniaków zwykle uniemożliwia przykładanie ich do piersi w pierwszym czasie po urodzeniu małym wcześniakom musimy podawać sondą pokarm odciągany przez pierwsze dni, a nawet tygodnie. Ilość dobową pokarmu obliczamy odpowiednio do długości ciemieniowo-siedzeniowej wcześniaka, rozpoczynając od V2-1 decynema na cm2 powierzchni jelit i zwiększając ją szybko tak, by po 7 dniach dojść do minimum – 3 decynemów. Później zwiększamy ilość w miarę potrzeby, robiąc od czasu do czasu ostrożne próby przystawiania do piersi. Rozpoczynamy je jednak dopiero wtedy, gdy wcześniak dostosował się już do życia pozapło- dowego, gdy oddech jego jest zupełnie prawidłowy, nie ma śladu sinicy stałej lub napadowej, gdy ruchy jego są żywsze i ener-giczniejsze i zwykle dopiero gdy osiągnął on wagę 2500 gramów. I wtedy jeszcze należy się pilnie wystrzegać przemęczenia tych dzieci, gdyż może to wpłynąć ujemnie na stan ogólny, powodując wystąpienie zamartwicy kończącej się czasami katastrofą.

W żywieniu wcześniaków pokarmem napotykamy niekiedy pewne trudności polegające na tym, że dziecko takie wymaga dostarczenia mu dużej liczby nemów, a nie jest w stanie spożyć odpowiedniej ilości pokarmu. W takich przypadkach musimy zwiększyć odżywczą wartość odciąganego pokarmu przez dodanie węglowodanów, najchętniej pod postacią preparatów słodowych, jak nutrosan w ilości 2-3°/o, rzadziej więcej. Nie powoduje to tak łatwo objawów dyspeptycznych jak cukier zwykły, a tym bardziej mleczny. Oczywiście zmienia to w dużym stopniu stosunek wzajemny poszczególnych składników pokarmu, przede wszystkim na niekorzyść białka, które jako budulec nie może być zastąpione przez cukier lub tłuszcz. Mogłoby to spowodować pewien głód białkowy, zwłaszcza w organizmie wcześniaka, którego wzrost postępuje bardzo intensywnie i który zużywa na ten cel 80-94%> przemiany materii – niemowlę donoszone 54%>. Toteż w takich przypadkach, a czasami nawet w żywieniu wcześniaków pokarmem bez dodatku węglowodanów, musimy zwiększyć ilość białka przez dodanie 1-2°/o laktonu lub laktosanu. Powoduje to niekiedy dobry przyrost wagi w przypadkach bardzo opornych. Niedostateczne wchłanianie tłuszczów z przewodu pokarmowego wcześniaków i ujemny ich wpływ na przewód pokarmowy zmusza niekiedy do podawania pokarmu odtłuszczonego, a w razie żywienia sztucznego – mieszanki z odtłuszczonego mleka sproszkowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *