Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Zaburzenia u dzieci ze skazą wysiękową

Skaza wysiękowa zdarza się często, zwłaszcza w rodzinach obarczonych różnorodnym zespołem objawów tzw. artretycznych (kamice, dna, cukrzyca itd.), i ma największe nasilenie w pierw-szych tygodniach życia niemowlęcia. Dziecko takie jest niespo-kojne, dużo płacze, ma częste, luźne, kwaśne wypróżnienia (do kilkunastu i więcej na dobę), zrzuca lub wymiotuje, nie przybiera dostatecznie na wadze, na pośladkach szybko występują odpa-rzenia, na twarzy stwierdzamy często ognipiór (eczema faciei) na owłosionej skórze głowy – ciemieniucha (eczema seborrhoicum capitis), wyprzenia w fałdach skóry. Ciepłota ciała takiego dziecka nie ma charakterystycznego dla niemowląt przebiegu równomier-nego, bez wahań dziennych (tzw. monotermia) występują często podskoki i wahania bez widocznej przyczyny. Waga noworodków tego typu często utrzymuje się przez czas dłuższy, do trzech, czte-rech tygodni, z zadziwiającą stałością na jednym i tym samym poziomie, osiągniętym po pierwotnym obniżeniu się bezpośrednio po porodzie. Przyrost wagi, początkowo powolny, występuje rów-nocześnie ze zmniejszeniem się lub ustąpieniem objawów ze strony przewodu pokarmowego. Waga tych dzieci w miesiącach późniejszych wykazuje znaczniejsze niż zwykle wahania z dnia na dzień, zależnie od chwiejności bilansu wodnego – zatrzymania lub wydalania z ustroju wody związanej luźno z tkankami.

Występowanie powyższych zaburzeń pomimo dobrych warunków ogólnych i prawidłowego żywienia jest wyrazem większej wrażliwości ustroju tych niemowląt upośledzone są zwłaszcza czynność przewodu pokarmowego i przemiana materii. Przewaga spraw fer-

i Te zmiany w tkance skórnej mogą wystąpić jednocześnie z objawami ze strony przewodu pokarmowego już w pierwszych dniach życia dziecka, częściej jednak występują nieco później.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *