Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Zaburzenia w odżywianiu u niemowląt karmionych piersią

Jest rzeczą naturalną i zupełnie zrozumiałą, że objawy zabu-rzeń w odżywianiu mogą wystąpić również u niemowląt karmio-nych piersią, tj. otrzymujących najodpowiedniejsze pożywienie. Zaburzenia te mogą obejmować cały ustrój dziecka łub też ograniczać się mniej lub bardziej do czynności przewodu pokar-mowego. Powstają one wtedy, gdy nie jest spełniany jeden z licznych warunków prawidłowego rozwoju niemowląt. Tylko stwierdzenie, który z tych czynników jest powodem niedomagań w każdym poszczególnym przypadku, i odpowiednie do tego zlecenia mogą doprowadzić do poprawy. Postępowanie schematyczne, ogólnikowe, nie doprowadzi nigdy do celu, natomiast często jest szkodliwe, gdyż wskutek zalecenia nieodpowiednich środków stan dziecka nie Doprawia się i zniechęcone tym otoczenie dziecka działa wtedy na własną rękę lub idzie za wskazówkami ludzi niepowołanych, lecz bardzo chętnie udzielających porad.

W porównaniu z zaburzeniami odżywiania u niemowląt karmio-nych sztucznie, zespół objawów chorobowych u niemowląt karmionych piersią jest mało urozmaicony, jednostajny. Jako najstalszy objaw występuje niedostateczny przyrost wagi, przyrost nadmierny lub też, rzadziej, powolny spadek. Stan ogólny dziecka pogarsza się tylko nieznacznie, jest ono niespokojne, płaczliwe, napiecie tkanek jest mniejsze, skóra słabiej ukrwiona, słowem występuję zespół objawów trafnie określany jako dystrophia. Poza tvm stwierdza się objawy ze strony przewodu pokarmowego, łącznie lub też niezależnie jedne od drugich a więc mamy wszystkie przejścia od zwykłego zrzucania nadmiaru pokarmu aż do bardzo uporczywych wymiotów, mniej lub bardziej luźne stolce, nieraz ze śluzem lub też przeciwnie – zaparcie.

Występowanie tvch lub innych objawów na plan pierwszy zależy od rodzaju czynników powodujących dany stan chorobowy, toteż uzupełnimy te obrazy kliniczne w odpowiednim rozdziale. W tej części ogólnej wspomnimy jeszcze, że poza nielicznymi wyjatkami nasilenie sprawy chorobowej jest tutaj na ogół nieznaczne nie ma porównania z zaburzeniami u niemowląt żywionych sztucznie rokowanie jest też tutaj zwykle dobre.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *