Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Zmiana ilości pożywienia

Wynika z tego konieczność zmiany ilości pożywienia podawa-nego poza pokarmem, nawet gdy ogólna obliczona ilość pożywienia odpowiada potrzebom niemowlęcia.

-3. W żywieniu mieszanym wszelkie niedokładności w ilości po-dawanego pożywienia powodują zaburzenia daleko łatwiej niż w wyłącznym karmieniu piersią. Umieralność niemowląt w poszczególnych miesiącach kalendarzowych w zależności od sposobu’ żywienia. (Według zestawień d-ra M. Gromskiego).

Jeśli ilość pokarmu wzrasta, to żywienie mieszane jest tylko stanem przejściowym, w miarę możności przechodzimy na wyłączne karmienie piersią. W przeciwnym razie jest ono stałym sposobem żywienia niemowlęcia aż do chwili odłączenia od piersi, co odbywa się według tych samych zasad i w tym samym czasie, co odłączenie niemowlęcia karmionego wyłącznie piersią (p. str. 66).

Wyniki żywienia mieszanego (występowanie zaburzeń w odży-wianiu i śmiertelność z tego powodu) są bardzo zbliżone do wy-ników osiągniętych wyłącznym karmieniem piersią, a bez porównania lepsze od otrzymywanych żywieniem sztucznym, jak to dobitnie wykazuje zestawienie na str. 78.

Udowadnia to konieczność stosowania żywienia mieszanego w znacznie większym stopniu, niż to się dzieje dotychczas. Jak widzimy z powyższych wywodów, nie jest ono trudniejsze od ży-wienia sztucznego, a wyniki są bez porównania lepsze. Nie wolno więc rezygnować nawet z bardzo malej ilości pokarmu, gdyż do-świadczenie uczy, że i wtedy stan ogólny dziecka, jego odporność oraz czynność przewodu pokarmowego są znacznie lepsze niż w żywieniu sztucznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *