Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Zmiany w pokarmie

Od pewnych zmian w składzie pokarmu, niedostatecznie jeszcze znanych, należy uzależnić występowanie u dziecka objawów dyspep- tycznych oraz ogólnych w okresie miesiączkowania karmicielki ‚. Są to jednak sprawy przemijające i bez poważniejszego znaczenia nie mogą też w żadnym razie stać się powodem zaprzestania karmienia.

-2. Rzadko spotyka się też objawy przemawiające za jakimś biologicznym przeciwieństwem ustroju dziecka i pokarmu karmi-cielki. Wtedy spożycie nawet minimalnej ilości pokarmu powoduje gwałtowne wymioty, luźne wypróżnienia, mniej lub bardziej zaznaczoną zapaść. Ma się wrażenie, że ustrój niemowlęcia jest w stanie uczulenia na elany pokarm. W tych rzadkich przypadkach zmiana karmicielki lub też – jeśli już nie można postąpić inaczej – odłączenie od piersi prowadzi rzeczywiście do natychmiastowego ustąpienia objawów chorobowych.

-2. Spożywanie zbyt dużej ilości pokarmu. Spożywanie zbyt dużej ilości pokarmu powoduje występowanie zaburzeń w odżywianiu znacznie częściej niż nieodpowiedni skład pokarmu.

-1. Obfita wydajność piersi łatwo prowadzi do spożywania nad-miaru pokarmu nawet wtedy, gdy liczba posiłków na dobę jest odpowiednia i każdy posiłek trwa niezbyt długo. Duża wydajność

-1 Zwiększona ilość choliny (3-10-krotnie) w pokarmie podczas periodu może ewentualnie wywoływać zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego niemowlęcia: cholina pobudza bowiem ruch robaczkowy jelit.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *