Strony internetowe
    System reklamy Test
Kategorie

Żywienie sztuczne

Przepisując żywienie sztuczne, musimy stale i bardzo starannie obliczać dokładnie ilość pożywienia w nemach lub kaloriach wg zasad wyłożonych wyżej, tj. odpowiednio do wieku niemowlęcia i jego wysokości ciemieniowo-siedzeniowej. Licząc się z mniejszą tolerancją niemowląt na mleko krowie, należy przy tym brać za punkt wyjścia ilość pożywienia nieco niższą niż w karmieniu piersią, a następnie częściej badać i ważyć niemowlę, aby skontrolować w jaki sposób reaguje ono na ilość pożywienia przepisaną początkowo. Każde niemowlę żywione sztucznie powinno być kontrolowane 2 razy tygodniowo, potem raz tygodniowo, by w razie konieczności zarządzić odpowiednią zmianę pożywienia przed wystąpieniem poważniejszych uszkodzeń ustroju niemowlęcia. Ilość pożywienia zwiększamy tylko wtedy, gdy nie ma należytego przyrostu wagi i gdy inne objawy przemawiają również za niedostatecznym żywieniem.

Ilość pożywienia obliczamy w nemach lub kaloriach, a potem dopiero przeliczamy na gramy i łyżki lub łyżeczki i w tej postaci podajemy je matce lub kuchni mlecznej. Jak już to podano obliczenie takie jest bardzo proste i łatwe do wykonania dla każdego, kto zadał sobie trud przerobienia takiego rachunku kilkakrotnie. Podkreślamy szczególnie tę potrzebę dokładnego obliczenia ilości przepisanego pożywienia, gdyż przepisy z jakimi się spotykamy, bardzo często świadczą o tym, że lekarz zapomniał lub przeoczył fakt zasadniczy: musimy podać ściśle określoną liczbę nemów, kalorii lub gramów, a nie ograniczać się do oznaczania rodzaju pożywienia. Lekarz, zapisując jakąkolwiek mieszankę mleka krowiego, zwykle nie zdaje sobie dokładnie sprawy z jej wartości odżywczej, nie uprzytomnia sobie dostatecznie, że tę samą liczbę nemów lub kalorii możemy podać niemowlęciu w bardzo różnej liczbie gramów,

zależnie od mieszanki, jaką w danym przypadku zastosujemy. Często np. przepisuje się mieszankę z Vs mleka, % wody lub kleiku, z nieznacznym dodatkiem cukru (do 5°/o), nie zdając sobie sprawy, jak niską wartość odżywczą ma taka mieszanka. Litr tej mieszanki zawiera bowiem w najlepszym razie:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *